Templat:Halaman Bungaliyo/Modul partisipasi

Lonto Wikipedia Hulontalo, ensiklopedia pereyi bahasa Hulontalo
Jump to navigation Jump to search

Toduwōlo mohutu terjemahan lo artikel/tuladu botiya ode bahasa Hulontalo.
Tepuwa to tahe "terjemahkan", wawu lapatiyo ma'o dudu'i mola potunu u mā yilohiliyo mayi tēto.
Mā mohu'o mayi artikel boyito to delomo bahasa Indonesia, wawu mā wamiyonto tulade boyito ode bahasa Hulontalo.

  1. Muhammad Yasin (id, Terjemahkan!)
  2. Setiawan Dalimartha (id, Terjemahkan!)
  3. Christine Hakim (id, Terjemahkan!)
  4. Abdoel Moeis Hassan (id, Terjemahkan!)
  5. Bagoes Hadikoesoemo (id, Terjemahkan!)
  6. Mas Mansoer (id, Terjemahkan!)
  7. Raja Haji Fisabilillah (id, Terjemahkan!)
  8. Maeda Tadashi (id, Terjemahkan!)
  9. Raden Kajoran (id, Terjemahkan!)
  10. Noer Alie (id, Terjemahkan!)